Panorama Of The City Of Nha Trang In Vietnam From Drone Point Of View

KỲ THÚ XỨ TRẦM HƯƠNG-NHA TRANG

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm Ngày khởi hành: Theo yêu cầu Giá Tour: 4.590.000₫ TỔNG QUAN: Nha Trang, thành phố ven biển và trung tâm quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam, từng là phần của Chiêm Thành. Di…